SUSUNAN PENGURUS JAM’IYYAH MUCHADLOROH PUTRA

PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH FATCHUL ULUM PACET - MOJOKERTO

PERIODE 2019-2020 M / 1440 - 1441 H

 

 

 • PELINDUNG             : Bapak   Muslich  Abbas, SH.

                                                      ( Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyyah  Fatchul Ulum )

 

 • PENASEHAT : Gus H. Abdul Muhaimin

                                        : Gus Muhammad Ali Mustofa

                                        : Segenap Dewan Guru Pondok Salafiyyah Pesantren Fatchul Ulum

 

 • DEWAN PELAKSANA HARIAN

 

 • KETUA             I           : Gus Muhammad Faradesa
 • KETUA II                      : Muh. Murtaqi

 

 • SEKRETARIS   I           : M. Faqih Al Anshory

                                         II          : M. Sholahudin Nur

 

 • BENDAHARA   I           : Ach. Rofi’i

                                            II          : M. Misbachudin Fanani

 

 • KOORDINATOR SEKSI-SEKSI

         Keamanan             : M. Muiz Dzuljalali                     Ketua Komplek     : Nur Chasan

                                               : Ali Efendi                                                                               : M. Firman Muzakki

                                               : M. Mahfud                                                                             : M. Nur Idris Firdaus

                                               : M. Khoirul Anwar   

                                               : Abdul Muiz Muzakki               Kebersihan           : M. Amanulloh Amamil 

                                               : Rahmat Wiji Siswanto                                                  : Ach. Multazam Ajibulloh          

                                               : Imam Hambali                                                                   : M. Ishomuddin

        Kegiatan                  : M. Faiq Rudi                                 Kesehatan             : M. Eko Cahyono

                                              : M. Charis Akmaluddin                                                 : Ngaizul Mustaqim

                                              : M. Syaifudin                                                                        : Nur Romadhon

                                              : Syamsul Arifin

                                             : M. Aqib Naufal M

                                             : Zaenal Abidin

          Koperasi             : M. Fauzan Adzim                            SARPRAS              : M. Dzawil Lubi

                                           : M. Nasrudin                                                                            : M. Miftachul Munir      

 

SUSUNAN PENGURUS JAM’IYYAH MUCHADLOROH PUTRI

PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH FATCHUL ULUM PACET - MOJOKERTO

PERIODE 2019-2020 M / 1440 - 1441 H

 

 • PELINDUNG                         : Bapak KH. Muslich Abbas, SH.

                                                                  (Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyyah Fatchul Ulum)

 

 • PENASEHAT                         : Ibu Nyai Hj Nita Rahmania

                                                                : Neng Nafisah Mu’ayyadah

                                                                : Ustz Nur Indah R S

                                                                : Segenap Dewan Guru Pondok Pesantren Salafiyyah Fatchul Ulum

 

 • DEWAN PELAKSANA HARIAN

 

 • KETUA I                         : Kiki Zumrotul Wakhidah
 • KETUA II                        : Mutty Azizah

 

 • SEKRETARIS               : Lilis Chafidzoh

                                                     : Jamilatut Taqiyyah

 

 • BENDAHARA            : Zulvi Nadia

                                                     : Arlis Shofiana

 • KOORDINATOR SEKSI-SEKSI

         Keamanan     : Annisa Eva M                                    Kesehatan`             : Farida

                                     : Hanif aimmatin Y                                                                    : Ratna Budi Astutik

                                     : Rully Tri Astuti                                                                          : Sela Kurnianti

                                     : Nurul Izza Aulia A                                                                    : Andin Fatimatus

                                     : Alfia Enna M                                                                                : Aisyah Rahma

                                     : Kamilia Fardah F                                                                       : Siti Khoiriyah                                    

                                     : Siti Fatimatuz Zahra

         Pendidikan   : Salwa Firdausyah                     Keputrian                         : Jannatin Sa’idah                                                  

                                     : Dewi Atik Anis S                                                                        : Nur Istiqomah                                                            

                                     : Neri Andarista                                                                            : Wachidatus Sholichah

                                     : Dyah Jauharotul M

  Kebersihan          : Wahyuni Agustin N                 

                                     : Chabibatul Azmay

                                      : Wulan Ika Nur S

                                      : Siti Nur Alfiyyah

                                      : Seha Nur Azizah

                                      : Nurul Laili                                                       Kata Sambutan Pimpinan Pesantren

Selamat datang di situs resmi milik Pondok Pesantren Salafiyyah Fatchul Ulum Pacet. Seiring berjalannya waktu dari masa ke masa semakin berkembang pula teknologi masa kini dan yang akan datang, terlebih pada teknologi informasi masa kini. Pondok Pesantren Salafiyyah Fatchul Ulum Pacet menyajikan website untuk para warga internet agar lebih mudah mendapatkan informasi dari kami. Harapan kami selanjutnya dengan adanya website resmi miliki Pondok Pesantren Salafiyyah Fatchul Ulum Pacet warga internet dapat menemukan informasi-informasi terbaru terkait kami dan dapat dijadikan sebagai hal-hal positif lainnya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat membaca!

ADDRESS

 • Address: Jalan Moch Soleh No.270, Made, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur 61374
 • Email: ppfatchululumpacet@gmail.com
 • Website: http://fatchululumpacet.net/
 • Telp: 0822-3444-8465 / 0856-4613-6134